Garantie en reclamatie 

  • Wettelijk recht op reclamatie van twee jaar bij productgebreken 
  • Uitgebreide garantie van vijf jaar bij kwaliteits- en functiestoringen 

Bij Damixa willen we u extra zekerheid bieden wanneer u een kraan bij ons koopt. Daarom bieden wij u naast het twee jaar wettelijke recht op reclamatie vijf jaar uitgebreide garantie op ons gehele productassortiment bij kwaliteits- en functiestoringen.  Hieronder ziet u hoe dit in zijn werk gaat.  

Neem bij een klacht of garantieclaim altijd eerst contact op met de verkoper. 

Voorbehoud van de reclamatie- en garantiebepalingen 

  • De installatie moet vakkundig en volgens de geldende handelsvoorschriften zijn uitgevoerd
  • Geldt niet voor vorstschade of schade en storingen als gevolg van onzuiverheden in het water
  • Schade die te wijten is aan niet of onjuist uitgevoerde reiniging of onderhoud van het product valt niet onder de garantie
  • Bekijk hier onze veelgestelde vragen over de uitgebreide garantie van vijf jaar op Silhouet Instant.

Hoe wij een klacht behandelen 

De garantie dekt alle kosten van reparatie of vervanging van het product door een nieuw gelijkwaardig product. Bij reparatie of vervanging door een nieuw product wordt het recht op reclamatie met twee jaar verlengd. Als u binnen twee jaar na de aankoopdatum fabricagefouten of gebreken in het product ontdekt, moet u een klacht indienen waar u het hebt gekocht (in de winkel of via de verkoper). Als klant moet u de aankoopdatum van het product kunnen bewijzen door een aankoopbewijs of een kopie van de factuur die betrekking heeft op de leverancier voor te leggen. Het klachtrecht geldt alleen als het product correct is geïnstalleerd en gebruikt. Eventueel leidingwerk en installatie moeten vakkundig en volgens de geldende handelsvoorschriften zijn uitgevoerd. Bovendien mag het product niet eerder gedemonteerd of anderszins gewijzigd zijn door onbevoegde personen. Het recht op reclamatie geldt niet voor vorstschade of schade en storingen als gevolg van onzuiverheden in het water. De garantie voor fabricagefouten aan oppervlakken geldt ook niet voor defecten als gevolg van onjuiste reiniging (schuren of gebruik van schurende/bijtende reinigingsmiddelen) of krassen als gevolg van contact met harde of scherpe voorwerpen zoals messen of materialen van metaal. Gebreken als gevolg van normale slijtage van het product, onjuist gebruik of nalatigheid bij het opvolgen van installatie- of onderhoudsinstructies worden niet vergoed. Het recht op reclamatie dekt de kosten van reparatie of vervanging van het product door een nieuw gelijkwaardig product. Als het product niet meer in de handel is, wordt een gelijkwaardig product aangeboden. De verkoper moet de klacht hebben goedgekeurd voordat met de reparatie- of vervangingswerkzaamheden wordt begonnen.

Dit is uw uitgebreide garantie van vijf jaar 

De garantie dekt de vervanging van aangetaste onderdelen en andere onderdelen die mogelijk beschadigd zijn. Wij dekken de materiaalkosten en de verzending van nieuwe onderdelen en reserveonderdelen naar de verkoper of naar u. Wij bieden een uitgebreide garantie op storingen, inclusief lekkage en druppels, die binnen vijf jaar na de aankoopdatum optreden. Als klant moet u de aankoopdatum van het product kunnen bewijzen door een aankoopbewijs of een kopie van de factuur die betrekking heeft op de leverancier voor te leggen. De uitgebreide garantie dekt van het 3e tot het 5e jaar na aankoopdatum alleen de kosten van reserveonderdelen en niet de arbeidskosten voor reparatie. De garantie dekt de vervanging van aangetaste onderdelen en andere onderdelen die mogelijk beschadigd zijn. De garantie geldt niet voor beluchters of andere onderdelen die regelmatig moeten worden onderhouden om verkalking te voorkomen. Voor een product waarbij een of meer onderdelen zijn vervangen, wordt de garantieperiode niet verder verlengd, maar valt het product nog steeds onder de oorspronkelijke garantie tot vijf jaar na de aankoopdatum.

De verkoper bij wie u het product hebt gekocht, neemt eerst contact op met Damixa voordat wij het probleem voor u oplossen 

De verkoper moet de claim via ons hebben goedgekeurd voordat met de reparatie, vervanging of verzending van onderdelen en reserveonderdelen wordt begonnen. Onze producten zijn van hoge kwaliteit en zijn ontworpen om jarenlang mee te gaan. Wij hebben geschikte reserveonderdelen in voorraad om het product ten minste vijf jaar lang te behouden vanaf het moment dat het product niet meer op de markt wordt gebracht. Als de autoriteiten in een land de eisen voor productgoedkeuring wijzigen en een reserveonderdeel niet aan de nieuwe eisen voldoet, kan het zijn dat wij de voorraad eerder dan vijf jaar nadat het product uit de handel is genomen, moeten stopzetten. Voor accessoires en douchewanden is de voorraad vervangende of gelijkwaardige producten voor behoud van de functie gegarandeerd.

Neem altijd eerst contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht 

De verkoper helpt u bij het oplossen van het probleem, en onze landelijke en ervaren servicedienst staat altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden en technische ondersteuning te bieden. Vergeet niet het aankoopbewijs van het product mee te nemen in de vorm van een kassabon of factuur.