Garantietermijn [www.damixa.nl]

Garantietermijn

Garantietermijn

2 jaar voor defecte of lekkende producten

5 jaar uitgebreide garantie voor druppelvrije kranen met een druppelende uitloop

Kosten als er gebruik wordt gemaakt van de garantie

Bij reclamatie binnen de garantietermijn zijn de kosten voor installateur/monteur en reserveonderdelen/product in verband met vervangingen voor rekening van Damixa. Voorwaarde hiervoor is dat bij reclamatie en service altijd vooraf een afspraak wordt gemaakt met Damixa.

Toezending van reserveonderdelen of bezoek van een erkende monteur als er reparatie nodig is voor uw garantie

Afhankelijk van het product en de benodigde service wordt de garantiezaak afgehandeld door toezending van reserveonderdelen/product óf een bezoek van de eigen servicemonteur van Damixa of een aangewezen installatiemonteur die de producten van Damixa goed kent.

Bij garantiezaken moeten verkopers vóór de reparatie contact opnemen met Damixa

De verkoper moet contact opnemen met Damixa voordat de garantiewerkzaamheden richting de klant worden uitgevoerd. Wanneer Damixa ermee akkoord gaat, kan de reparatie plaatsvinden.  

Neem bij garantiezaken altijd eerst contact op met de verkoper

Bij reclamatie met betrekking tot een Damixa-product moet altijd eerst contact worden opgenomen met de verkoper waar het product is gekocht. De verkoper is de partij die de garantie afhandelt namens Damixa.De landelijk beschikbare en ervaren serviceafdeling van Damixa is altijd beschikbaar voor vragen en technische ondersteuning bij garantiezaken.

Garantievoorwaarden:

1.    De garantie geldt niet bij een onjuiste installatie of vuil in het water.
2.    Alle kranen moeten gemonteerd zijn in vorstvrije omgevingen. Vorstschade valt niet onder de garantie.
3.    Schade die te wijten is aan niet of onjuist uitgevoerd onderhoud van het product valt niet onder de garantie.