Garantie

Voor producten, geleverd door Damixa, gelden de volgende garantie voorwaarden:

Producten waarbij productiefouten worden geconstateerd, worden gratis vervangen of gerepareerd na goedkeuring van Damixa binnen een periode van maximaal 2 jaar, gerekend vanaf de factuurdatum. De groothandel/dealer legt de garantie claim schriftelijk voor aan Damixa. De claim dient vergezeld te gaan van een aankoopfactuur waarin duidelijk het product en de aankoopdatum staan gespecificeerd. Hierna komt Damixa met een terugkoppeling naar de groothandel/dealer hoe de zaak wordt opgelost. Damixa maakt in geval van reparatie binnen 2 jaar, gebruik van een externe servicedienst die op hun verzoek ter plaatse zal herstellen en/of vervangen. Doorloop periode hiervoor is maximaal 3 weken na melding afhankelijk van de ernst van de klacht. Voor garantiekwesties na het tweede jaar tot en met het vijfde jaar, worden onderdelen ter beschikking gesteld. Vervangingskosten en/of reparatiekosten komen dan voor rekening van de eindgebruiker. Damixa geeft 5 jaar garantie op het technisch functioneren van haar kranen ( exclusief serie 30). Daarbij geldt de volgende voorwaarde:

- De montage is uitgevoerd door een erkende installateur en in overeenstemming met de geldende regels.

De garantie geldt uitsluitend op voorwaarde dat het defect te wijten is aan onjuist materiaal of onjuiste productie, en niet is ontstaan door onjuiste behandeling, verkeerde montage of gebrekkig onderhoud, verzuim of abnormale slijtage.

Als de producten fouten hebben die door de garantie van Damixa worden gedekt, dienen de volgende richtlijnen te worden gevolgd:

Fouten die worden geconstateerd bij de ontvangst, in verband met de installatie of na de installatie worden meegedeeld aan de groothandel/dealer waar het product is gekocht, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt over evt. verhelpen of retourneren. De groothandel/dealer neemt daarna direct contact op met Damixa. Terugkoppeling geschiedt naar de groothandel/dealer.

De garantie regeling is als volgt:

1.De eerste twee jaren (0 – 24 maanden) volledig, inclusief onderdelen en reparatie.

2.Twee jaren (0 – 24 maanden) op de oppervlakte, bij na komen van de onderhoudsvoorschriften.

3.Gedurende het derde tot en met het vijfde jaar (25 – 60 maanden) kan alleen aanspraak gemaakt worden op het leveren van onderdelen ter vervanging in garantiegevallen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op reparatie en/of herstelkosten. Deze kosten zijn voor rekening  van de eindgebruiker en deze dient  zelf een installateur daartoe opdracht te geven. 

4.Beschadigingen door een verkeerde montage, onjuist gebruik of verkeerd onderhoud worden afgewezen. In het bijzonder mogen geen schuurmiddelen of zuurhoudende schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Uitsluitend schoon helder water en een zachte doek of zeemlap is toegestaan. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen vallen tevens buiten garantie.

5.Mocht een product of onderdeel niet meer in de collectie zijn, dan kan Damixa een passend alternatief hiervoor zonder problemen aanbieden.

6.Er wordt geen garantie op garantie verleend, met andere woorden een reparatie of onderdelenlevering in de garantieperiode geeft geen recht op verlenging van de garantietermijn.  

7. Producten ouder dan vijf jaar ( dus buiten garantie ) worden niet door tussenkomst van Damixa gerepareerd. U kunt zich hiervoor wenden aan een regionale loodgieter of reparateur naar keuze.

8. Garantie op losse onderdelen bedraagt slechts 2 jaar. Let op, dit is dus afwijkend van een kompleet product. 

9. Producten afkomstig uit een showroom vallen niet onder de gebruikelijke garantievoorwaarden. Hiervoor kan niet worden ingestaan dat deze kompleet zijn en dat onderdelen als gevolg van veroudering, uitdroging  doordat deze zijn tentoongesteld etc. nog functioneren.
Damixa wijst hier iedere fabrieksgarantie af.

10. Is uw Damixa product minder dan 5 jaar oud? Dan hebt u nog garantie. Als u deze wil gebruiken dan kunt u een mail sturen naar service@damixa.nl / service@damixa.be. Voeg de volgende documenten toe aan de mail:
•    Ingevulde Excel bestand
•    Een kopie van de factuur (verplicht)
•    Eventuele foto’s
U mail zal binnen 3 werkdagen beantwoord worden.

Certified Sparepart Dealer

Voorwaarden voor het gebruik van Damixa producten

Damixa producten zijn ontworpen voor allerlei installaties en worden in vele landen over de wereld toegepast. Het is belangrijk dat bepaalde factoren in aanmerking worden genomen bij de beslissing welke Damixa model het beste is voor u.

De capaciteit en geluidsvoorwaarden


Controleer of het gekozen model aan uw eisen voldoet. De hoge druk mengkranen vereisen doorgaans een minimum van 120 tot 150 kPa en een maximum van 600 kPa om efficiënt te kunnen werken. Om de ééngreeps- en tweegreepsmengkranen met een grotere druk te laten presteren verdient het aanbeveling de perlator door een straalbreker te vervangen.

Benodigde ruimte


Zorg ervoor dat u voldoende ruimte voor het geselecteerde product heeft zodat het correct kan worden geïnstalleerd. De maattekeningen en installatie-instructies worden meegeleverd in de verpakkingsdoos van iedere mengkraan (en kan tevens worden ingezien hier op de website).

Schoonmaak


Gebruik uitsluitend schoon water en een zachte schone doek na gebruik. Zeepsop of een vloeibaar reinigingsmiddel kan gebruikt worden, maar er mag absoluut geen schuurmiddel worden gebruikt.
Schoonmaakmiddelen die een oplosmiddel of zuur bevatten, raden wij u af. Ook kalkverwijderaars, huishoudazijn of azijnzuur bevattende schoonmaakmiddelen zijn niet toegestaan. Deze tasten het oppervlak aan. Door na gebruik uw kranen te drogen voorkomt u kalkvlekken. Mocht u toch kalkaanslag hebben, uw kranen leverancier kan u een speciale kranenreiniger aanbevelen. LET OP: De garantie vervalt indien onjuiste schoonmaakmiddelen zijn gebruikt!!

Belangrijke factoren


Zorg ervoor dat uw Damixa product niet in contact komt met sterke zuren, in het bijzonder zoutzuur of andere middelen die Chloorzuur chemicaliën bevatten. Gekleurde afwerkingen kunnen vervagen als ze worden blootgesteld aan direct zonlicht gedurende een voortdurende periode van tijd.

Voorzorgsmaatregel tegen vorstschade


LET OP: Bij installatie van een Damixa kraan in een zomerverblijf, waar er een risico op vorstschade te verwachten is moet men de kraan afsluiten en aftappen indien u er voor langere tijd niet bent. Zeker in de winterperiode.

Overige voorwaarden

Documentatie, brochures etc. Technische informatie en illustraties in documentatie, brochures en op onze website kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden.Retourartikelen:

Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd via de groothandelaar/dealer na goedkeuring vooraf door Damixa. Hiervoor geeft Damixa dan een retour verzendnummer af, dat samen met een kopie van de aankoopfactuur bij het retourartikel moet worden gevoegd. Retourkosten worden hiervoor altijd in rekening gebracht en bedragen ten minste 20% van de aankoopprijs.


Reinigingsadvies

Moderne douches, sanitair- en keukenmengkranen zijn in diverse materialen leverbaar om aan de verschillende behoeftes ten aanzien van design en functionaliteit te kunnen voldoen. Om schade en klachten te voorkomen moet zowel bij gebruik als bij reiniging met een aantal zaken rekening worden gehouden.

Reinigingsmiddelen voor kranen en douches

Reinigingsmiddelen zijn nodig om kalkaanslag tegen te gaan. Bij de reiniging van kranen en douches is het belangrijk te weten dat:

• Een reinigingsmiddel dat zoutzuur, hydrogeencarbonzuur of azijnzuur bevat aanzienlijke schade kan veroorzaken.

• Fosforzuurhoudende reinigingsmiddelen schadelijk kunnen zijn en dus niet onbeperkt gebruikt kunnen worden.

• Het in het algemeen af te raden valt om meerdere schoonmaakmiddelen te mengen.

• Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen af te raden is, met name ongeschikt schuurpoeder of schuursponsjes.

Reinigen van kranen en douches

De gebruiksaanwijzingen van fabrikanten moeten altijd worden opgevolgd. In het algemeen kan men zeggen dat:

• Het reinigingsmiddel precies zo gebruikt moet worden als op de verpakking staat aangegeven. • De voorgeschreven dosering moet worden aangehouden en het schoonmaakmiddel niet langer dan nodig mag inwerken.

• Kalkaanslag te voorkomen is door de oppervlakken regelmatig te reinigen.

• Schoonmaakmiddelen altijd eerst op doek of spons moeten worden aangebracht en nooit rechtstreeks op de kranen. Reinigingsmiddelen die onverdund binnendringen in openingen of spleten kunnen schade veroorzaken.

• Na het reinigen goed met schoon water moet worden nagespoeld om productresten te verwijderen.

• Gebruik bij voorkeur Damixa E-doekjes voor betere resultaten. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke Damixa-verdeler voor verdere informatie.

Belangrijke aanwijzingen

Ook huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen schade veroorzaken. Ook hier moet men na gebruik goed naspoelen met water. Bij oppervlakken die reeds beschadigd zijn kan het laten inwerken van deze producten tot grotere schade leiden.

Schade die door onzorgvuldig gebruik of reinigen is ontstaan valt niet onder onze garantiebepalingen.   

 

Productcertificaten


Damixa staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze produkten worden volgens de meest actuele kwaliteitseisen geproduceerd door gebruik te maken van de nieuwste technologie. Damixa kranen zijn ontworpen en geproduceerd volgens de meest moderne technologie zodat de kranen voldoen aan kwaliteitseisen over de hele wereld. Hieronder een overzicht van de verschillende keurmerken waarmee Damixa werkt. Per product/land kan het keurmerk op een bepaald product verschillen.

 

WRAS

DVGV

KIWA

LGA

BELGAQUA